ABOUT US

Un kimono. O centură. Simple accesorii ce trimit pe fiecare practicant de Ashihara-Karate într-o lume proprie. O lume care-l face diferit și prin intermediul căreia devine unic. Accesorii ce transformă acel practicant în campion, depășindu-și limitele prin talent și transpirație. Și chiar ești un campion de fiecare dată când pășești pe tatami, indiferent dacă pierzi sau câștigi, deoarece cea mai grea luptă pe care o duci nu e cu adversarul, ci cu tine însuți, cu temerile tale, cu oboseala ta, cu durerile tale… Aproape de masochism ar zice unii, însă tu iubești aceste senzații și te hrănești cu ambiția că trupul tău le face față într-o măsură mult mai mare decât competitorul. Astfel, în timp, se câștigă experiența, singura care îi diferențiază pe primii de ultimii într-o formație de antrenament. Dacă prezentul este al celor dintâi, viitorul va fi al celor din urmă. Această legătură benefică dintre generații și punerea în comun a ideilor contribuie la evoluția sănătoasă și dezvoltarea continuă a tinerilor. Iar acesta reprezintă spiritul AK Masters! Dorim să vă transmitem emoția și pasiunea noastre, deoarece – pentru noi – indiferent dacă sunteți mici sau mari, începători ori avansați, aveți deja potențial de maeștri. Dacă nu azi, cu siguranță mâine.

A kimono. A belt. Simple accessories that send every Ashihara-Karate practitioner into one’s own world. A world that makes him/her different and through which he/she becomes unique. Accessories that transform that practitioner into a champion, surpassing his limits through talent and sweat. And you are a champion every time you step on tatami, whether you lose or win, because the hardest fight you go is not with your opponent, but with yourself, your fears, your fatigue, your pains… Close to masochism some would say, but you love these sensations and you feed yourself with the ambition that your body does much more than the competitor. Thus, over time, experience is gained, the only one that distinguishes the former from the last in a training session. If the present is the firsts’, the future will be the latters’. This beneficial link between generations and the pooling of ideas contribute to healthy and continuous development of young people. And this is the AK Masters’ spirit! We want to send you our emotion and passion, because – for us – whether you are small or big, beginner or advanced, you already have the potential of being masters. If not today, definitely tomorrow.